Meralgia Paresthetica

Meralgia paresthetica is een aandoening waarbij hinderlijke tintelingen en/of brandende pijn en/of een verminderd gevoel bestaat in het buitenste deel van het bovenbeen. Dit komt doordat een gevoelszenuw bekneld is die naar het "broekzakgebied” van de huid van het bovenbeen loopt. Deze zenuw gaat niet naar de beenspieren en heeft daarom geen invloed op de kracht van het been. De officiële naam van de zenuw is "nervus cutaneus femoris lateralis”. Deze zenuw ontstaat tussen de 2de en 3de lende wervel van de rug en loopt dan tegen de binnenzijde van het bekken naar voren, en gaat net onder de voorste knokkel van de bekkenkam onder de liesband naar het been. De beknelling zit vaak op de plaats waar de zenuw uit het bekken komt en onder de liesband doorloopt.

Oorzaak
Meralgia paresthetica kan veroorzaakt worden door strakke kleding, overgewicht of gewichtstoename, bedlegerigheid en zwangerschap. Meralgia paresthetica kan ook ontstaan door een letsel van de zenuw door een ongeluk of een operatie in de buurt van de liesband, of door ziekte zoals diabetes. De klachten kunnen toenemen bij lopen, staan of liggen of in een bepaalde houding. Het merendeel van de mensen met meralgia is tussen de 30 en 60 jaar oud.

Diagnose
De diagnose meralgia paresthetica kan in de meeste gevallen door uw arts worden gesteld op basis van uw klachten, medische voorgeschiedenis en een lichamelijk onderzoek. Soms wordt er aanvullend onderzoek verricht, bijvoorbeeld een echografie van de zenuw, een MRI scan van de zenuwen bij de rugwervelkolom of een zenuwgeleidingsstudie (SSEP).

Behandeling
De behandeling van meralgia paresthetica is gericht op het verminderen van de beknelling van de zenuw. Dit lukt soms door het vermijden van bepaalde houdingen of activiteiten die de klachten doen toenemen, het dragen van lossere kleding of door af te vallen. Meestal gaat de pijn dan weg binnen een paar maanden. Ook kunnen pijnstillers  worden gegeven om het ongemak te verlichten of wordt een injectie toegediend (zenuw-blokkade). Indien de klachten niet voorbijgaan en de medicijnen niet goed werken kan een operatie worden verricht. Hierbij wordt de beknelling van de zenuw opgeheven en de druk van de zenuw gehaald. De geprikkelde zenuw kan dan tot rust komen en de klachten worden minder in de weken na de operatie. Bij de meeste mensen herstelt het gevoel in het broekzakgebied in de loop van maanden. De operatie vindt plaats in dagbehandeling onder algehele narcose en wordt over het algemeen als weinig belastend ervaren.

Afgelopen jaren ontwikkelden chirurgen van het ZenuwCetrum een verbetering van de techniek, waardoor het slagingspercentage verhoogd wordt. Zie ook: https://www.alrijne.nl/over-alrijne/nieuws/neurochirurgisch-team-alrijne-ontwikkelt-nieuwe-operatietechniek-voor-behandeling-meralgia