Over het ZenuwCentrum

Het ZenuwCentrum is gespecialiseerd in de chirurgische behandeling van zenuwletsels, zenuwbeknellingen en -pijn, functieverlies na dwarslesie en zenuwtumoren. 

Het ZenuwCentrum is gespecialiseerd in de chirurgische behandeling van zenuwletsels, zenuwbeknellingen en -pijn, functieverlies na dwarslesie en zenuwtumoren. Een gespecialiseerd, multidisciplinair team draagt zorg voor de behandeling volgens de nieuwste inzichten. De Leerstoel Zenuwchirurgie wordt bekleed door professor Martijn Malessy. Als een van de weinige gespecialiseerde zenuwchirurgische centra in Europa biedt het ZenuwCentrum vooruitstrevende zorg voor het herstel van zenuwschade, met als doel verbetering van beweging, gevoel en pijn. Het ZenuwCentrum is NFU Expertise centrum voor zenuwletsel en NFU Behandelcentrum voor zenuwtumoren binnen NF1 en NF2/schwannomatose.

We bieden chirurgische behandeling voor:

Trauma:

 • Obstetrisch plexus brachialis letsel
 • Letsel van de plexus brachialis bij volwassenen
 • Pijn en functieverlies door overig perifeer zenuwletsel
 • Hand- en armfunctieverlies na dwarslaesie

Compressie & Pijn

 • Zeldzame zenuwcompressie syndromen zoals meralgia paresthetica en neurogenic thoratic outlet syndrome
 • Intraneurale ganglioncyste van de nervus peroneus en andere zenuwen
 • Pijnsyndromen na zenuwletsel
 • Post-amputatie pijn
 • Revisie chirurgie bij het carpale tunnelsyndroom, ulnaropathie bij de elleboog en ACNES

Zenuwtumoren

 • Schwannomen, neurofibromen, perineuriomen
 • Maligne perifere zenuwschede tumoren (MPNST)

Hoe werken wij?
In het ZenuwCentrum krijgt elke patiënt de zorg volgens de laatste inzichten op de plaats waar deze het snelst kan worden geboden. Er zijn twee locaties voor het spreekuur: 
- In het LUMC is er wekelijks een multidisciplinair spreekuur met neurochirurg, klinisch neurofysioloog, orthopedisch chirurg, revalidatiearts, kinderfysiotherapeut en ergotherapeut.
- In het Alrijne Ziekenhuis wordt wekelijks gezamenlijk spreekuur gehouden door een neurochirurg, gezamenlijk met neuroloog of pijnspecialist. 
Op beide locaties worden operaties verricht.

Praktische informatie voor verwijzers

Praktische informatie voor patiënten
 

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
Het ZenuwCentrum verricht wetenschappelijk onderzoek om de uitkomst van behandelingen te verbeteren. Het patiënt gerelateerde onderzoek is er op gericht om de chirurgische behandelingen te optimaliseren en patient tevredenheid te bevorderen. Het basaal wetenschappelijk onderzoek vindt plaats in het NIN en het LUMC en heeft als doel het herstel van beschadigde zenuwen te bevorderen. Leden van het behandelteam zijn regelmatig gastsprekers op nationale en internationale congressen over zenuwchirurgie en reconstructieve chirurgie. Tevens geven zij jaarlijkse bijscholingen.

Ieder met een eigen expertise