Informatie voor verwijzers

Op welk moment en hoe u uw patiënt kunt verwijzen naar het ZenuwCentrum vindt u op deze pagina.

Meer informatie over de verschillende aandoeningen en behandelingen vindt u op de aparte pagina 'Aandoeningen & Behandelingen'. 

Algemene informatie voor verwijzers

Voor een vlotte behandeling van de verwezen patient is het noodzakelijk de informatie zo volledig mogelijk aan te leveren. Denk hierbij aan relevante beeldvorming (inclusief radiologie verslagen), operatieverslagen, pathologie uitslagen.

Graag verzenden naar:
ZenuwCentrum
Postzone J11-R-83
Postbus 9600
2300 RC Leiden
Email: zenuwcentrum@lumc.nl
Fax: +31-(0)71-5248221
Telefoon: +31-(0)71-5262185

We streven ernaar de patiënt binnen korte tijd te beoordelen op het ZenuwCentrum. Patiënten worden door een multidisciplinair team gezien en er wordt een behandeltraject voorgesteld. Omdat patienten vaak een lange reistijd hebben, wordt getracht neurofysiologisch onderzoek te combineren met de afspraak. 

De beoordeling en behandeling vindt plaats op lokatie LUMC of Alrijne Ziekenhuis Leiden of Leiderdorp, afhankelijk van de complexiteit van de aandoening.

Obstetrisch Plexus Brachialis letsel

Kinderen met een obstetrisch plexus-letsel worden bij voorkeur al op jonge leeftijd gezien, in principe op de leeftijd van één maand. Afhankelijk van de ernst van het letsel is het soms nodig een EMG te maken, dat kan dan op dezelfde dag.

Als de elleboog na één maand niet kan strekken dan bestaat er een ernstig zenuwletsel, en is meestal een operatie noodzakelijk.
Als op de leeftijd van een maand het strekken van de elleboog mogelijk is, maar niet het buigen, dan wordt een EMG van de M. biceps gemaakt. Uit eigen onderzoek is gebleken dat specifiek bij kinderen met een obstetrisch plexusletsel, een EMG van alleen de biceps, al op deze jonge leeftijd een goede voorspellende waarde heeft met betrekking tot de ernst van het letsel en het te verwachten natuurlijk herstel. Als er op het EMG geen activiteit van de biceps te zien is dan is er een ernstig letsel.
Als er bij de leeftijd van een maand een goede bicepsfunctie bestaat, zal naar verwachting het spontaan herstel (bijna) volledig zijn.

Meestal wordt een definitieve beslissing voor wel of niet opereren pas genomen bij de leeftijd van 3-3½ maand. Een operatie wordt dan het liefst uitgevoerd vóór de leeftijd van 6 maanden. Als voorbereiding op de operatie wordt een dagopname voor aanvullend onderzoek (MRI, echo diafragma) gepland.

Dit algoritme kunt u terugvinden in een Klinische Les van het NTvG: https://www.ntvg.nl/artikelen/obstetrisch-plexus-brachialisletsel

Zenuwletsel

De belangrijkste beslissing die genomen moet worden is of een operatie moet worden verricht, en op welke termijn.

  • Bij een open wond met (scherp) zenuwletsel is een exploratie op een zo kort mogelijke termijn (semi spoed setting) geïndiceerd. Wanneer dit niet in eigen kliniek mogelijk is, kunt u contact op te nemen voor overleg over het te voeren beleid met prof. Malessy, dr. Pondaag of dr. Groen. Ook kan de patiënt worden overlegd met de dienstdoende arts-assistent (071-5299273).
  • Bij een gesloten trauma met zenuwuitval bepaalt het type ongeval, de ernst van het zenuwletsel en welke zenuw(en) betrokken zijn de mate van spoed. Tevens speelt de leeftijd een rol bij het bepalen of een operatie zinvol is. Eventuele beeldvorming moet gericht zijn op het opsporen van wortel-avulsies, als teken van een ernstig letsel. (MRI-CWK hoog-resolutie transversale T2 gewogen serie met dunne coupes: zie MRI Protocol)
    • Bij hoge snelheidsletsels met totale uitval van zenuwen of van de plexus brachialis wordt geadviseerd om direct contact op te nemen voor overleg over het te voeren beleid met prof. Malessy, dr. Pondaag of dr. Groen. Ook kan de patiënt worden aangemeld bij de dienstdoende arts-assistent (071-5299273). Bij voorkeur worden patiënten met een ernstig letsel binnen enkele dagen na het trauma geopereerd.
    • Bij minder ernstige letsels, zenuw-beknellingen of zenuw-tumoren kan de patiënt verwezen worden door een brief te sturen/mailen/faxen naar het secretariaat van het ZenuwCentrum (zenuwcentrum@lumc.nl; Fax: +31-(0)71-5248221). Graag ontvangen wij naast de verwijsbrief, ook een CD-ROM met de al verrichte onderzoeken, de volledige uitslag van EMG’s, en (indien van toepassing) operatieverslagen en PA-verslagen van eerdere ingrepen. Bij twijfel over de mate van spoed kan uiteraard telefonisch worden overlegd.

Zie uitgebreider overzicht over timing van verwijzing hieronder.

Verwijzen Zenuwtumoren

Het ZenuwCentrum is door de NFU aangewezen als interventiecentrum bij patiënten met Neurofibromatose type 1 en het LUMC een NFU behandelcentrum voor NF2/schwannomatose. Verwezen patiënten worden besproken op een multidisciplinair overleg met neurochirurg, klinisch geneticus, (neuro-)oncoloog, KNO arts en ander specialisten op indicatie, waarna een behandelplan wordt opgesteld.

Bij verdenking maligne perifere zenuwschedetumor (MPNST, sarcoom) graag telefonisch patient vooraanmelden. Telefoon: 071-5262185 (bereikbaar maandag, dinsdag, donderdag  tussen 9:00-12:30 uur en 13:30-16:00 uur, woensdag en vrijdag tussen 9:00-12:30 uur).
Er wordt zo nodig sneldiagnostiek uitgevoerd binnen de infrastructuur van LUMC Oncologie Centrum.

Voor een vlotte behandeling van de verwezen patient is het noodzakelijk de informatie zo volledig mogelijk aan te leveren. Denk hierbij aan relevante beeldvorming (inclusief radiologie verslagen), operatieverslagen en de pathologie uitslag.

Graag verzenden naar:
ZenuwCentrum
Postzone J11-R-83
Postbus 9600
2300 RC Leiden
Email: zenuwcentrum@lumc.nl
Fax: +31-(0)71-5248221

We streven ernaar de patiënt binnen korte tijd te beoordelen op het ZenuwCentrum of Oncologie Centrum.

 

Leidraad overleg letsel