Chirurgie voor zenuwpijn

In het ZenuwCentrum hebben we ruime ervaring met de chirurgische behandeling van zenuwpijn.

Bij zenuwcompressie, of wanneer er bij een ongeval, na amputatie of als complicatie bij een operatie een zenuwletsel ontstaat, kan er een invaliderend pijnsyndroom ontstaan. Deze pijnklachten zijn vaak lastig te behandelen met medicijnen.
Er zijn zenuwchirurgische methoden om deze pijn te behandelen. Zo kan in geselecteerde patienten de pijn behandeld worden door middel van het opbergen van het pijnlijke zenuwlitteken (neuroom) of door het losmaken van de zenuw uit omliggend weefsel (neurolyse) .

Specifieke vormen van zenuwpijn die worden behandeld in het ZenuwCentrum zijn 

  • pudendus-neuralgie
  • genito-femoralis neuralgie
  • ACNES (Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome)

Postamputatiepijn - Ook na een amputatie van een ledemaat ontstaan regelmatig klachten van zenuwpijn ('stomppijn') of fantoom pijn. In het ZenuwCentrum werd een nieuwe methode ontwikkeld om deze pijn te behandelen. Deze methode wordt momenteel onderzocht bij patiënten met postamputatie pijn.

De zenuwchirurgische behandeling van zenuwpijn is niet in alle gevallen een standaard behandeling. Middels het nauwkeurig vervolgen van deze patiënten en systematisch noteren van de uitkomst van de operatie, vergaren we steeds meer inzicht in welke technieken bij welke groep patiënten een goed effect heeft. Zo krijgen we een steeds beter beeld welke patienten met invaliderende pijn we kunnen helpen.