Verbetering arm-handfunctie na dwarslaesie

Bij een ernstige beschadiging van het ruggenmerg in de nek kan er blijvend functieverlies van de hand en arm optreden. Het ZenuwCentrum heeft een uitgebreide expertise in reconstructieve chirurgie voor verbetering van  arm-hand-functie. Hiervoor maken we gebruik van zenuwtransplantaties, zenuwtransfers en pees-/spier-verplaatsingen. 

Patiënten met een hoge dwarslaesie worden op het ZenuwCentrum in een multidisciplinair team gezien waarna een behandelplan wordt opgesteld. Vaak volgt een onderzoek van de spieren en zenuwen bij de klinische neurofysiologie. Afhankelijk van de doelen van de patient wordt er een keuze gemaakt voor zenuwtransfers of het omzetten van een spier of pees.

Op de polikliniek worden voor de operatie de voor- en nadelen samen met de patient afgewogen binnen ons team van neurochirurgen, orthopedisch chirurgen, handtherapeut en revalidatiearts samen. Zenuwtransfers worden uitgevoerd door de neurochirurgen, reconstructieve spier- en peesoperaties worden uitgevoerd door de orthopedisch chirurgen van het ZenuwCentrum. De nabehandeling wordt begeleid vanuit het ZenuwCentrum door revalidatiearts en handtherapeut, eventueel kan deze op lokatie plaatsvinden.

arm

Er is steeds meer aandacht voor het verbeteren van functie door middel van een zenuwtransfer voor patiënten met een dwarslaesie na een publicatie in het medische tijdschrift The Lancet. Het principe van een zenuw-transfer is dat een niet-werkende spier wordt aangesloten op een goed-werkende zenuw. Bij een zenuwtransfer na een plexus brachialis letsel, wordt bijvoorbeeld een C6 spier (de biceps, voor het buigen van de arm) aangesloten op een C8 zenuw (de n ulnaris). Met een dergelijke transfer wordt de functie van de biceps hersteld. Bij een zenuwtransfer na een dwarslaesie wordt een C8 spier (die niet meer werkt) aangesloten op een C6 zenuw (die nog wel werkt). Een voorbeeld hiervan is de supinator-PIN transfer, waardoor het weer mogelijk wordt om de vingers te strekken. Dit is een heel betrouwbare zenuwtransfer gebleken.

Er is nog veel onderzoek nodig binnen deze behandeling. Binnen het ZenuwCentrum lopen verschillende onderzoeken naar verbetering van uitkomst van deze operaties.