Printen
30 / 06 / 2020

Verbeteren van hand en armfunctie na cervicale dwarslesie

Printen

Zenuw- en peestransfers kunnen de hand en armfunctie van patiënten met een hoge dwarslaesie verbeteren. De toepassing van zenuwtransfers is relatief nieuw bij deze categorie patiënten, in het ZenuwCentrum hebben wij jarenlange ervaring met deze chirurgische technieken bij patiënten met overige zenuwletsels. Er zijn echter nog veel vragen onbeantwoord.

Om een beter beeld te krijgen welke techniek voor welke patient het meeste waarde heeft, is het belangrijk hier samen doelen voor op te stellen en te evalueren of deze doelen zijn gehaald na herstel van de operatie. Met verschillende meetinstumenten worden dwarslesie patienten voor en na de operatie geevalueerd, om zo een duidelijker beeld te krijgen op: wat hebben we deze patiëntengroep te bieden?

Naast vragenlijsten kunnen we ook metingen doen in de zenuwen en spieren voor en tijdens de operatie. We onderzoeken of deze metingen een goede voorspeller zijn voor de uiteindelijke uitkomst van de operatie.