Acute flaccid myelitis (AFM)

Acute flaccid myelitis is een ontsteking van het ruggenmerg. De ziekte heeft een snel beloop, met achteruitgang van neurologische functie in een periode van enkele dagen tot weken. De ontsteking kan een verminderde functie van de kracht in arm, been of ademhaling betreffen en de functievermindering kan zowel enkelzijdig als dubbelzijdig zijn.

Na de acute fase met verslechtering van de functie, treedt er een geleidelijke verbetering op in de loop van maanden tot jaren. Bij sommige kinderen zal er in het eindstadium van herstel verminderde kracht van arm of been blijven bestaan.

In sommige gevallen kan de functie/kracht worden verbeterd met een zenuw-transfer. Een niet-functionerende spier wordt door de operatie aangesloten op een wel-functionerende zenuw. Dergelijke operaties worden in het ZenuwCentrum vaak uitgevoerd, zowel bij volwassen als bij kinderen. Inmiddels is ook een aantal kinderen met AFM hiermee succesvol behandeld.

De beslissing om een zenuwtransfer te verrichten wordt bij voorkeur binnen 1 jaar na het ontstaan genomen.

Meer informatie vindt u op:

https://www.tnnonline.nl/journal-article/een-kind-met-acute-flaccid-myelitis-geassocieerd-met-enterovirus-d68/

https://www.ntvg.nl/artikelen/acute-slappe-verlamming-na-een-luchtweginfectie

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31355468/